Technické zariadenie, ktoré má jednu jasnú úlohu. Uchovávať elektrickú energiu. Presne tak by sa dal popísať akumulátor, ktorý je charakterizovaný ako sekundárny článok. Ten sa najprv nabije, až potom slúži ako zdroj energie. Ešte sa môžete stretnúť s primárnymi článkami, ktoré získavajú energiu ihneď po výrobe, spravidla potom nie je možné také články dobíjať. Patria medzi ne napríklad zinkovo-uhlíkové batérie.

Akumulátory sa rozdeľujú podľa toho, na akom princípe pracujú. Stretnúť sa teda môžete s akumulátormi tepelnými a chemickými, ale sú aj ďalšie akumulácie energie. Existujú nasledujúce druhy akumulátorov elektrickej energie:

  • chemická či elektrochemická akumulácia,
  • mechanická akumulácia,
  • elektromagnetická akumulácia,
  • tepelná akumulácia,
  • kvantitatívna akumulácia.

Elektrochemické akumulátory

V praxi sa najčastejšie stretnete s elektrochemickými akumulátormi, ktoré zvládnu premieňať elektrickú energiu na chemickú energiu. V prípade potreby je možné urobiť aj spätnú transformáciu. Elektrochemické akumulátory sa ešte ďalej rozdeľujú na niekoľko kategórií, a to podľa typu elektrolytu (s kyslým, zásaditým alebo bezvodým), podľa prevedenia (otvorené a uzavreté), podľa princípu (olovené, nikel-kadmiové, nikel-metal hydridové, lítium-iónové, lítium-polymérové, sodíkovo-sírovej, alkalické a podobne), podľa použitia (priemyselné), podľa tvaru (valcové známe ako tužkové, prizmatické, diskové a hranolovité) a podľa spôsobu výroby (stáčané alebo ploché dosky).

Čo sa životnosti týka, tá sa u elektrochemických akumulátorov počíta na nabíjacie a vybíjacie cykly. Spravidla sú to stovky týchto cyklov. Čím viackrát sa akumulátor nabíja, tým sa znižuje jeho kapacita.

Tepelné akumulátory

U tepelného akumulátora dochádza k tomu, že sa akumuluje teplo ako energia. Používajú sa napríklad u teplovodov.

Mechanické akumulátory

Ako už samotný názov napovedá, mechanické akumulátory akumulujú mechanickú energiu, ktorou môže byť energia potenciálna či kinetická. V praxi nachádzajú mechanické akumulátory uplatnenie vo vodných elektrárňach, ako zásobníky stlačeného vzduchu a podobne. Ak by sme sa pozreli do minulosti, videli by sme, že sa mechanické akumulátory používali aj u pneumatickej električky.

Elektromagnetické akumulátory

Za zmienku stojí tiež elektromagnetický akumulátor, ktorý akumuluje energiu skrze elektromagnetické pole, ktoré sa tvorí okolo supravodivých vodičov.

Ak hľadáte spoločnosť, ktorá sa špecializuje na predaj rôznych akumulátorov, obráťte sa na poľskú firmu TME Polska, ktorá má pobočky aj na Slovensku. Hlavné sídlo sa nachádza v Lodži, ale spoločnosť expandovala aj do zahraničia vrátane Slovenska. Akumulátory, ktoré nájdete v produktovom portfóliu firmy, sú batéria, akumulátory, kyselinové akumulátory a puzdrá na batérie.