Každý podnikateľ má jeden hlavný cieľ – viesť svoj podnik naplno, aby fungoval a generoval zisk. Čo v dnešnej vysoko konkurenčnej dobe nie je práve jednoduché. Preto musíte nielen vyniknúť nad konkurenciou, ale aj chrániť svoju značku, aby ju nikto nemohol ukradnúť a privlastniť si vaše výrobky alebo služby ako svoje vlastné. Žiaľ, to je v dnešnej dobe pomerne bežné, pokiaľ sa nechránite právnymi prostriedkami. A práve právnu ochranu vám poskytne ochranná známka.

Čo presne je ochranná známka?

Aj keď je povedomie o ochranných známkach pomerne dobré, stále existuje veľké množstvo podnikateľov, ktorí si myslia, že ide o akúsi „prevratnú novinku“, ktorej cieľom je len vylákať od podnikateľov peniaze. Rozhodne to tak nie je. Označovanie výrobkov s cieľom identifikovať ich pôvod sa vykonáva už od stredoveku. Najčastejšie sa označovala keramika, tehly alebo kožené výrobky a označovanie sa vykonávalo písmenami, iniciálami výrobcu alebo grafickými symbolmi. S rozvojom obchodu sa označovanie postupne rozširovalo. Až v druhej polovici 20. storočia však začali na celom svete vznikať zákony vymedzujúce práva a povinnosti pri registrácii ochranných známok. Najaktívnejšie v tejto oblasti boli krajiny ako USA, Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo, ale dnes sa ochranné známky používajú skutočne na celom svete.

Prečo je registrácia ochrannej známky dôležitá?

Ako sme už spomenuli v úvode, registrácia ochrannej známky zaručuje, že výrobok alebo služba, ktoré ste vymysleli alebo navrhli, patria len vám, a ak sa niekto pokúsi vašu značku ukradnúť, dopustí sa porušenia, proti ktorému sa potom môžete právne brániť. Veľké nadnárodné spoločnosti investujú veľa peňazí do ochrany svojho podnikania. Na prvý pohľad sa môžu zdať náklady na registráciu ochrannej známky vysoké, ale to nie je nič v porovnaní s potenciálnymi stratami, ktoré by mohlo spôsobiť plagiátorstvo. Určite sa teda oplatí investovať niekoľko stoviek eur teraz, než neskôr ľutovať, že niekto ukradol vašu značku a priživuje sa na vašom výrobku.

Kde sa registrácia ochrannej známky uskutočňuje?

Za správu registrácie ochranných známok je zodpovedný Úrad priemyselného vlastníctva. Prihlášku môžete podať na úrade, ktorý ju následne preskúma a overí, či už podobná ochranná známka nebola zaregistrovaná. Tento proces nie je jednoduchý. Ak sa teda rozhodnete zaregistrovať si ochrannú známku, počítajte s tým, že tento proces určite nebude ukončený za niekoľko dní. Od podania žiadosti po samotnú registráciu môže uplynúť viac ako pol roka. Ak nechcete alebo nemáte priestor venovať sa takémuto náročnému procesu, nezúfajte. Na trhu existujú spoločnosti poskytujúce komplexné služby v oblasti registrácie ochranných známok. Stačí im poskytnúť dokumenty a oni sa postarajú o všetky potrebné formality a celú agendu registrácie prevezmú na svoje plecia. Ušetríte si tak veľa starostí, času, nesprávne vyplnených žiadostí a budete mať tiež istotu, že vaša firma bude naozaj dobre chránená.

Preto neváhajte, a ak začínate podnikať, určite si svoju značku chráňte. Vynaložené peniaze a úsilie sa určite oplatí.