V súčasnej dobe vládnu informačné technológie svetu a prestupujú všetky oblasti nášho života. Moderná spoločnosť sa bez nich už nezaobíde. Aké odvetvia zasiahli IT najviac? A ako sa stať špecialistom v IT?

Kľúčový význam informačných technológií pre ľudskú spoločnosť

Informačné technológie priniesli revolučné zmeny hlavne v komunikácii, zdravotníctve, biznise, vzdelávaní a osobnom rozvoji a mnohých ďalších sférach života. Vďaka chytrým telefónom, internetu a sociálnym sieťam môžete ihneď komunikovať s ľuďmi z druhého konca sveta.

IT zlepšujú životy a pomáhajú podnikateľom

Ľudia môžu zdieľať svoje názory, zúčastniť sa online kurzov a kreatívne tvoriť v digitálnom prostredí. Podniky môžu zautomatizovať výrobné procesy, efektívne riadiť firmu, zlepšiť svoju konkurencieschopnosť a prinášať zákazníkom technologické novinky, ktoré im uľahčia život.

Ako sa vzdelávať v IT oblasti?

Žijeme v digitálnej ére, a preto je dôležité držať krok s technológiami: ako pre jednotlivcov, tak pre firmy. Toto dynamické storočie sa neustále posúva dopredu a pracovníci v IT musia sledovať nové trendy a vzdelávať sa.

Záujemcovia o IT oblasť môžu absolvovať rôzne školenia, využívať e-learning alebo študovať na školách zameraných na informačné technológie. Na popularite získava štúdium MBA, konkrétne odbor MBA Riadenie informačných technológií. Na Business Institut môžete tento študijný odbor študovať online kedykoľvek alebo v kombinovanej forme, ktorá začína výučbu pravidelne 2x ročne: na jar a na jeseň.

Neodkladajte svoje vzdelanie na neskôr: študujte hneď!

Výhodou je, že v týchto zimných mesiacoch môžete študovať online, pretože štúdium začínate vo vami zvolenom termíne. V tomto programe sa dozviete viac o riadení projektov v IS/IT, finančno-ekonomických aspektoch riadenia IS/IT, leadershipe v oblasti IT, kybernetickej bezpečnosti, krízovom manažmente, audite IS/IT a oveľa viac. Neodkladajte štúdium na neskôr, ale urobte prvý krok a podajte si prihlášku na štúdium už dnes.

Časovo flexibilný program MBA na Business Institut je ideálny pre manažérov a všetkých záujemcov pracujúcich na rôznych úrovniach riadenia so zodpovedajúcou praxou alebo vysokoškolským vzdelaním. Investujte voľný čas do sebavzdelávania, a tým do budúcnosti svojej kariéry!

Zdroj foto: Andrey_Popov / Shutterstock.com