Meranie rozmerov je pre technickú, ale aj každodennú prax nevyhnutnosťou. Dnešné technológie umožňujú nielen obyčajné 2d, ale aj 3d meranie rozmerov. Slúžia na to moderné 3d skenery!

Dokázali by ste si predstaviť život bez merania rozmerov? S meraním rozmerov sa stretávame všetci, väčšina z nás každý jeden deň. Či už je to číselný údaj o prejedenej vzdialenosti, dĺžka nejakého stola, počítanie matematických príkladov, ale aj taká dĺžka kusu koláča… Bez toho, aby sme tieto dĺžky vedeli merať a porovnávať, by dnešný svet nemohol vyzerať tak, ako vyzerá. Prapôvodcom celého merania je obyčajné 2d meranie, ktoré sa spočiatku vykonávalo ručne, pomocou rôznych druhov metrov, dnes sú tu rôzne meracie prístroje, ktoré vedia mimoriadne presne zmerať rozmery. Či už sú to mechanické meracie prístroje, ako napríklad posuvné meradlá alebo moderné elektronické meracie prístroje, ktoré sa vyznačujú mimoriadne veľkou presnosťou. Okrem merania 2d je tu však aj oveľa modernejšie 3d meranie rozmerov, ktoré dokáže výrazne uľahčiť prácu. Naskenovať predmet tak, aby sme jeho presné rozmery vedeli jednoducho zobrazovať v počítači vo forme modelu, by bez 3d skenerov bolo mimoriadne náročné. S nimi je to však hračka, moderné 3d skenery sa navyše vyznačujú mnohými výhodnými funkciami!

Vysoká presnosť, všetky druhy materiálov

Pozrime sa na 3d skenery americkej spoločnosti MICRO-VU, ktorých výhradným dovozcom pre Slovensko, ČR a Poľsko je spoločnosť DEOM. Tieto meracie 3d skenery sa vyznačujú veľkou presnosťou, schopnosťou poradiť si so všetkými druhmi materiálov, sú vhodné do laboratórií, tak ako aj do výroby a ich obsluha je mimoriadne jednoduchá, nepotrebujete k nej žiadne programovanie. Nízkou cenou a automatickým 3d meraním vyniká model SOL, ktorý je ručnou verziou meracích prístrojov a je vhodný skôr na kusové meranie. Model EXCEL zas vyniká najlepším pomerom ceny a rozsahu, možnosťou rozšírenia o iné senzory a je vhodný na meranie veľkých kusov a sérií. Najobľúbenejším modelom je model VERTEX, ktorý taktiež vyniká rôznymi funkciami a výhodami. Nech si už vyberiete ktorýkoľvek model, získate kvalitný a presný 3d skener, ktorý vám bude dlho a spoľahlivo slúžiť!